www.romny.osp-ua.info

Підприємництво

НовиниЗАКОНОДАВСТВО

ДОЗВІЛЬНІ ПРОЦЕДУРИ

ОГОЛОШЕННЯ ПРО КОНКУРСИ І СЕМІНАРИ

МІЖСЕКТОРНЕ ПАРНЕРСТВО

Щовівторка з 13.00 до 16.00 годин в міськвиконкомі діє «гаряча телефонна лінія» з питань підприємництва за телефоном 5-32-62

Управління економічного розвитку міської ради

 

Виконання основних заходів. Програми розвитку малого і середнього підприємництва в місті Ромни за ІV квартал 2018 року
Програма розвитку малого та середнього підприємництва в м. Ромни на 2019-2020 роки 


Перелік вільних виробничих потужностей, об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування, водних ресурсів та земельних ділянок, які можуть бути продані або передані в оренду суб’єктам підприємницької діяльності для здійснення виробничої діяльності по м. Ромни на 1 січня 2019 року


Перелік вільних виробничих потужностей, об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування, водних ресурсів та земельних ділянок, які можуть бути продані або передані в оренду суб’єктам підприємницької діяльності для здійснення виробничої діяльності по м. Ромни на 1 жовтня 2018 року


 Про затвердження Програми розвитку малого і середнього підприємництва в м. Ромни на 2019-2020 роки (проект)


 

Перелік вільних виробничих потужностей, об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування, водних ресурсів та земельних ділянок, які можуть бути продані або передані в оренду суб’єктам підприємницької діяльності для здійснення виробничої діяльності по м. Ромни на 1 липня 2018 рокуВИКОНАННЯ ОСНОВНИХ ЗАХОДІВ

Програми розвитку малого і середнього підприємництва в місті Ромни за ІІ квартал 2018 року 

 

ВИКОНАННЯ ОСНОВНИХ ЗАХОДІВ 
Програми розвитку малого і середнього підприємництва в місті Ромни за І квартал 2018 року

Перелік вільних виробничих потужностей, об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування, водних ресурсів та земельних ділянок, які можуть бути продані або передані в оренду суб’єктам підприємницької діяльності для здійснення виробничої діяльності по м. Ромни на 1 квітня 2018 року
 

Інформація про стан виконання заходів Програми розвитку малого та середнього підприємництва в Сумській області по м.  Ромни станом на 1 січня  2018 року
 

Перелік
вільних виробничих потужностей, об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування, водних ресурсів та земельних ділянок, які можуть бути продані або передані в оренду суб’єктам підприємницької діяльності для здійснення виробничої діяльності по м. Ромни на 1 жовтня 2017 року
 
ВИКОНАННЯ ОСНОВНИХ ЗАХОДІВ
Програми розвитку малого і середнього підприємництва в місті Ромни за ІІІ квартал 2017 року


 
ВИКОНАННЯ ОСНОВНИХ ЗАХОДІВ
Програми розвитку малого і середнього підприємництва в місті Ромни за ІІ квартал 2017 року


ВИКОНАННЯ ОСНОВНИХ ЗАХОДІВ
Програми розвитку малого і середнього підприємництва в місті Ромни за І квартал 2017 року 
Стан виконання заходів щодо розвитку малого і середнього підприємництва в м. Ромни за 2016 рік

 Перелік

 Про затвердження Програми розвитку малого і середнього підприємництва в м. Ромни на 2017-2018 роки

Перелік вільних виробничих потужностей, об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування, водних ресурсів та земельних ділянок, які можуть бути продані або передані в оренду суб’єктам підприємницької діяльності для здійснення виробничої діяльності  по м. Ромни на 1 жовтня 2016 року

Програма розвитку малого та середнього підприємництва в м.Ромни на 2017-2018 роки 


 
Стан виконання заходів щодо розвитку малого і середнього підприємництва в м. Ромни за 9 місяців 2016 року
Стан виконання заходів щодо розвитку малого і середнього підприємництва в м. Ромни за 6 місяців 2016 року

Стан виконання заходів щодо розвитку малого і середнього підприємництва в м. Ромни за 9 місяців 2015 року   
 
Перелік вільних виробничих потужностей, об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування, водних ресурсів та земельних ділянок, які можуть бути продані або передані в оренду суб’єктам підприємницької діяльності для здійснення виробничої діяльності по м. Ромни на 1 жовтня 2015 року

 

Стан виконання заходів щодо розвитку малого і середнього підприємництва в м. Ромни за І півріччя 2015 року
після інформації

Перелік вільних виробничих потужностей, об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування, водних ресурсів та земельних ділянок, які можуть бути продані або передані в оренду суб’єктам підприємницької діяльності для здійснення виробничої діяльності  по м. Ромни на 1 липня 2015 року 

 
Перелік вільних виробничих потужностей, об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування, водних ресурсів та земельних ділянок, які можуть бути продані або передані в оренду суб’єктам підприємницької діяльності для здійснення виробничої діяльності по м. Ромни на 1 квітня 2015 року


Розпорядження міського голови від 08.12.2014 "Про затвердження заходів щодо розвитку малого і середнього підприємництва в м. Ромни на 2015-2016 роки"

 

  "Правила торгівлі на ринках  міста Ромни" 
 

ПОЛОЖЕННЯ про раду підприємців при міському голові, затвердженого розпорядженням міського голови від 31.03.2014 №22-ОД
 

ВИКОНАННЯ ОСНОВНИХ ЗАХОДІВ Програми розвитку малого і середнього підприємництва в місті Ромни за 2013 рік


П Р О Г Р А М А розвитку малого і середнього підприємництва в  м. Ромни на 2013 - 2014 роки

 

Проект основних Заходів по розвитку малого і середнього підприємництва м. Ромни на 2015-2016 роки
 
__________________________________________________________________


ОСНОВНІ АСПЕКТИ РОЗРАХУНКУ ВАЛОВОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ПРОДУКТУ
 
Відповідно до Плану державних статистичних спостережень Держкомстату України, Головне управління статистики раз на рік проводить розробку регіональних даних для остаточних розрахунків валової доданої вартості на державному рівні. Дані розрахунки проводяться лише по області, з річною періодичністю.

Оприлюднення офіційних регіональних даних щодо валової доданої вартості (ВДВ) та валового регіонального продукту (ВРП) здійснюється, згідно Концепції розвитку системи національних рахунків (розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.07.2002 р. № 413-р), після дорахунків на державному рівні із запізненням на півтора року.

На регіональному рівні узагальнюючим показником, який характеризує рівень розвитку економіки регіону є валовий регіональний продукт. До 2004р. таким показником була валова додана вартість.

Показниками, які застосовуються при визначенні ВРП виробничим методом є випуск, проміжне споживання, валова додана вартість, оплата послуг фінансових посередників, податки та субсидії на продукти.

Випуск – це вартість товарів та послуг, які є результатом виробничої діяльності одиниць-резидентів у звітному періоді.

У відповідності з прийнятими в СНР’93 (Система національних рахунків) критеріями, випуск включає:

-         усі товари, незалежно від їх використання (як товари поставлені іншим одиницям, котрі їх не виробляють, так і товари вироблені для власного кінцевого споживання або нагромадження, включаючи приріст запасів матеріальних оборотних коштів у виробника);

-         послуги надані іншим інституційним одиницям, зокрема, неринкові послуги органів державного управління і некомерційних організацій;

-         побутові і домашні послуги (приготування їжі, прибирання, догляд за дітьми тощо), які надаються найманою домашньою прислугою, що оплачується;

-         умовно-обчислена вартість послуг по проживанню у власному житлі.

Для оцінки випуску за видами економічної діяльності використовуються основні ціни,тобто вартість, яку виробник отримує за одиницю товару чи послуги, за виключенням податків на продукти і включаючи субсидії на продукти.

Ринкові ціни застосовуються для оцінки випуску товарів та послуг в цілому по економіці. Вони включають податки на продукти за виключенням субсидій на продукти.

Проміжне споживання включає витрати на товари та послуги, які використані інституційними одиницями для виробничих потреб (сировину, паливо, енергію, поточний ремонт, послуги транспорту, фінансових установ тощо). До складу проміжного споживання входять, зокрема, витрати по забезпеченню належних умов праці та професійній підготовці працівників за рахунок коштів підприємств, на купівлю продуктів харчування та медикаментів медичними установами, витрати військових формувань на озброєння, харчування і обмундирування, витрати на відрядження за виключенням добових.

Валова додана вартість відображає додатково створену вартість у процесі виробництва визначається як різниця між вартістю вироблених (випуск) та вартістю повністю використаних у процесі виробництва товарів і послуг (проміжне споживання).

Розрахунки ВДВ по регіонах України за 2001-2006 роки здійснюються за видами економічної діяльності згідно з Класифікацією видів економічної діяльності (КВЕД). Ця класифікація базується на стандартній міжнародній класифікації видів діяльності Європейського Союзу. Починаючи з 01.04.2006р.  в статистичну діяльність впроваджено нову версію державного класифікатора КВЕД (ДК 009:2005). Валова додана вартість регіону складається із суми ВДВ усіх видів економічної діяльності.

Валова додана вартість в основних цінах розраховується як різниця між випуском та проміжним споживанням кожного виду економічної діяльності, зменшена на величину оплати послуг фінансових посередників. Вона містить у собі первинні доходи, що створюються учасниками виробництва.

Оплата послуг фінансових посередників визначається як різниця між доходами від власності, отриманими фінансовими посередниками (за виключенням чистого доходу, одержаного від інвестування їх власних коштів) і відсотками сплаченими їх кредиторам.

Через неможливість розподілу по видах економічної діяльності цей показник враховується як проміжне споживання умовної одиниці. Підсумок валової доданої вартості по економіці регіону в цілому коригується на величину непрямо вимірюваних послуг фінансового посередництва зі знаком мінус.

Податки на продукти – це податки, які справляються пропорційно кількості або вартості товарів і послуг, вироблених, реалізованих або імпортованих виробничою одиницею-резидентом. До них відносяться податок на додану вартість, акцизний збір, імпортні та експортні мита, податок з реклами, готельний збір, єдиний податок на підприємницьку діяльність, збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, митні збори тощо.

Субсидії на продукти – це перш за все, субсидії, які надаються пропорційно кількості або вартості продуктів та послуг, реалізованих на внутрішньому ринку або експортованих виробничою одиницею-резидентом. Вони включають відшкодування із державного та місцевих бюджетів підприємствам у порядку державного регулювання цін на сільськогосподарську та іншу продукцію. Другий різновид таких субсидій призначається для покриття поточних збитків підприємств (зокрема, житлово-комунального господарства, установ культури тощо), поліпшення їхнього фінансового становища шляхом поповнення оборотних коштів або компенсації окремих витрат.

Чисті податки – це податки на продукти за виключенням субсидій на продукти.

Валовий регіональний продукт у ринкових цінах визначається як сума валової доданої вартості усіх видів економічної діяльності в основних цінах, включаючи чисті податки на продукти.

Виконавчий комітет Роменської міської ради
                                                                                                                 (за інформацією Головного управління статистики у Сумській області Держкомстату України від 11.11.2008 № 02-32-5672)

 

© Інститут Трансформації Суспільства 2008-2021
При повному або частковому використаннi матерiалiв посилання на цей сайт є обов'язковим.
Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть матерiалiв покладається на їх авторів.
Наша адреса: Україна, 01034, Київ, а/с 297, тел./факс: (044) 235-98-28(27), e-mail: editor@osp.com.ua