www.romny.osp-ua.info

Інформація Роменської міської ради, Сумської області про проведення конкурсу з визначення виконавців робіт із землеустрою та виконавців земельних торгів з продажу права оренди на земельну ділянку
05.04.2016

1.    Мета проведення робіт: проведення земельних торгів.

2.    Дані про земельну ділянку: земельна ділянка для розміщення тимчасової споруди комерційного призначення, орієнтовною площею 0,0080  га, місце розташування: м. Ромни, Сумська область, бульвар Свободи, 20 – А.

3.    Умови конкурсу: конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою» або «На конкурс з відбору виконавців земельних торгів» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий  запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних дня).

Прийняття заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

У разі неповноти, невідповідності, наданих підтвердних документів умовам конкурсу або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається, про що його письмово повідомляє голова комісії із зазначенням підстав відмови.

Відповідно до рішення 68 сесії Роменської міської ради «Про затвердження Порядку проведення земельних торгів в місті Ромни» від 25.02.2015, за результатами конкурсу  з відбору виконавців земельних торгів, між Роменською міською радою та переможцем конкурсу  укладається договір про підготовку лоту до продажу. Фінансування підготовки лоту до продажу здійснюється за власний рахунок виконавця земельних торгів, з наступним відшкодуванням витрат, що сплачується покупцем лота.

4.                Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою:

-                      заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою за встановленою формою згідно з додатком 1 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.09.2012 № 579, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 року за № 1655/21967 (далі – Порядок);

-                       копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента - фізичної особи - підприємця);

-           згода на обробку персональних даних (для претендента - фізичної особи - підприємця) згідно з додатком 2 Порядку;

-           копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента - юридичної особи);

 -          копії кваліфікаційних документів інженерів-землевпорядників;

-          інформацію про кількість проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, що розроблені за попередні 24 місяці учасником конкурсу;

-           проект завдання на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор земельних торгів, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.

5.                Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців земельних торгів:

-      заява про участь у конкурсі з відбору виконавців земельних торгів за встановленою формою згідно з додатком 1 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.09.2012 № 579, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 року за № 1655/21967 (далі – Порядок);

-                       копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента - фізичної особи - підприємця);

-          згода на обробку персональних даних (для претендента - фізичної особи - підприємця) згідно з додатком 2 Порядку;

-          копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента - юридичної особи);

-           копії ліцензій;

-           копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів;

-           інформація про продані лоти за 2014 - 2015 роки (з продажу земельних ділянок та прав оренди): кількість (шт.), стартова ціна (грн.), ціна продажу (грн.), ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною (в грн. та у %) з підтвердними документами (завірені копії протоколів земельних торгів у формі аукціону по окремих лотах) та показник порівняльної характеристики ціни продажу відносно стартової ціни.

5. Строк подання конкурсної документації: до 12.05.2016

6. Поштова адреса, за якою подаються документи: 42000, Сумська область, м. Ромни, б-р. Шевченка, 2, каб.2

7.    Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 19.05.2016 о 10.00 в приміщенні Роменської міської ради за адресою: Сумська область, м. Ромни, б-р. Шевченка, 2.

8. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони:

42000, Сумська область, м. Ромни,  б-р. Шевченка, 2.

Телефон для довідок: (05448) 2-35-58

 
 
 
 
 
© Інститут Трансформації Суспільства 2008-2020
При повному або частковому використаннi матерiалiв посилання на цей сайт є обов'язковим.
Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть матерiалiв покладається на їх авторів.
Наша адреса: Україна, 01034, Київ, а/с 297, тел./факс: (044) 235-98-28(27), e-mail: editor@osp.com.ua