www.romny.osp-ua.info

Серпнева конференція педагогічних працівників м. Ромни
31.08.2009

27 серпня 2009 року в м. Ромни відбулася серпнева конференція педагогічних працівників.
У ході конференції начальником відділу освіти Горбик З.Г. проаналізовано результати діяльності навчальних закладів за 2008-2009 н. р., зосереджено увагу на аналізі стану виконання заходів, спрямованих на реалізацію Програми діяльності Кабінету Міністрів України, положень Національної доктрини розвитку освіти, рішень колегій Міністерства. 

У доповіді «Про підсумки 2008-2009 н. р. та основні завдання на новий 2009-2010 н. р.», начальник відділу зазначила, що у галузі освіти протягом 2008-2009 н. р відбулися певні зміни. 

Організація роботи відділу освіти з педагогічними працівниками навчальних закладів м. Ромни у 2008-2009 н. р. здійснювалась згідно з рекомендаціями Міністерства освіти і науки України, Управління освіти і науки Сумської облдержадміністрації, науково-методичних працівників Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, відповідним наказом відділу освіти виконавчого комітету Роменської міської ради Сумської області та з урахуванням інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо вивчення шкільних дисциплін, організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладах. 

Зміст роботи відділу освіти був спрямований на успішне виконання завдань розвитку національної освіти та передбачав удосконалення управлінської майстерності керівників освітніх установ та їх заступників, організацію змістовної та дієвої допомоги педагогічним кадрам у реалізації основних актуальних завдань розвитку, вдосконалення та підвищення професійної майстерності та рівня психологічної підготовки, активізацію творчого потенціалу, впровадження інноваційних технологій та передового педагогічного досвіду, формування здатності до швидкої адаптації в умовах, що постійно змінюються в зв’язку з переходом на новий зміст і 

12-річний термін здобуття повної загальної середньої освіти, організацію ефективної роботи над єдиною науково-методичною темою «Всебічний розвиток особистості на основі компетентнісного підходу та використання інноваційних технологій у роботі з педагогами, учнями та їх батьками», організацію роботи щодо розвитку, пошуку та підтримки творчо обдарованих дітей. 

Із 2005 року здійснюється перехід основної школи на новий зміст і структуру навчання. У 2008-2009 н. р. відділом освіти виконавчого комітету Роменської міської ради було започатковано проведення системних заходів, спрямованих на поліпшення якості освіти, удосконалення змістовного наповнення шкільних дисциплін. 

Продовжується робота у напрямі введення системи зовнішнього тестування учнів, що є позитивним фактором розвитку освітянської галузі країни. Організовано допрофільне та профільне навчання школярів загальноосвітніх шкіл. 

Широкий розвиток і підтримку отримує вивчення державної української мови. У навчальних закладах міста зібраний певний досвід організації роботи щодо розвитку і виховання учнів. 

Приділяється належна увага дітям, які потребують соціальної реабілітації та дітям-сиротам.
Створюються належні умови для формування навичок здорового способу життя; запобігання негативним проявам серед учнівської молоді, дитячої бездоглядності, підліткової злочинності. Продовжується впровадження програм «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя», «Школа проти СНІДу». 

На належному рівні у освітніх закладах міста проводиться спортивно-масова та фізкультурно-оздоровча роботи, які сприяють зміцненню здоров’я дітей, їх фізичного розвитку. 

Ведеться активна робота серед учнівської молоді по формуванню патріотизму та любові до України.
У загальноосвітніх школах міста завершено прийом учнів до 1 класів. 

Усі заклади та установи освіти зразково та якісно підготовлені до організованого початку нового навчального року. 

У 2009-2010 н. р. діяльність педагогічних колективів навчальних закладів, методичних служб, органів управління освітою буде спрямована на підвищення якісно-освітніх послуг шляхом:
- модернізації змісту дошкільної освіти;
- подальшої розбудови системи моніторингових досліджень;
- створення умов для переходу з 2010-2011 н. р. старшої школи
на профільне навчання;
- реалізації Галузевої програми впровадження профільного навчання на
2008-2010 роки;
- запровадження інтегрованого та інклюзивного навчання для дітей з
особливими потребами;
- виховання у дітей та молоді цілісної системи цінностей і духовних пріоритетів. 

У 2009-2010 н. р. дошкільні навчальні заклади поетапно розпочнуть роботу за новою Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», схваленою колегією Міністерства освіти і науки України від 21 березня 2008 року та затвердженою наказом від 29.01.2009 № 41. Зазначена програма істотно відрізняється від попередніх; її змістове наповнення спрямоване на гармонійний та різнобічний розвиток дитини дошкільного віку, формування її особистості, створення в умовах ДНЗ розвивального життєвого простору. 

Продовжуватиметься робота щодо створення сучасного методичного забезпечення варіативних форм здобуття дошкільної освіти з урахуванням призначення закладу, режиму роботи, інноваційних підходів щодо змісту та методів виховання, роботи з батьками та громадськістю. 

У 2009-2010 н. р. завершується перехід основної школи на новий зміст та 12-річний термін навчання.
Відділом освіти буде здійснюватися робота щодо створення у школах належних умов для організації допрофільної підготовки на диференційованій основі, та упровадження курсів за вибором; профільної орієнтації; інформаційної роботи та інше. 

Актуальним напрямом роботи залишається пошук, розвиток і підтримка обдарованої учнівської молоді. На розв’язання цих питань спрямована Державна цільова соціальна програма роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки та робота відділу освіти виконкому Роменської міської ради. 

Міськвиконком

© Інститут Трансформації Суспільства 2008-2020
При повному або частковому використаннi матерiалiв посилання на цей сайт є обов'язковим.
Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть матерiалiв покладається на їх авторів.
Наша адреса: Україна, 01034, Київ, а/с 297, тел./факс: (044) 235-98-28(27), e-mail: editor@osp.com.ua