www.romny.osp-ua.info

Коротко про соціально-економічне становище м. Ромни за січень–квітень 2011 року
30.05.2011

Промисловість. Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) у відпускних цінах підприємств (без ПДВ) та акцизу за січень–березень 2011р. по м.Ромни склав 158458,9 тис.грн., що на 30,4%1 більше січня–березня 2010р.
У структурі обсягу реалізації продукції найбільша частка припадає на продукцію виробництва легкої промисловості – 29,8%, виробництва та розподілення електроенергії, газу та води – 26,4%, виробництва харчових продуктів – 25,5% та машинобудування – 16,9%.
В обсязі реалізованої продукції добувної і обробної промисловості 73,4% займають товари широкого використання. 

Капітальні інвестиції. За січень–березень 2011р. у розвиток економіки м.Ромни за рахунок усіх джерел фінансування спрямовано 4023 тис.грн. капітальних інвестицій (без ПДВ).
Інвестиції в основний капітал (у капітальне будівництво та придбання машин і обладнання) складали 78,3% загального обсягу капітальних інвестицій. Обсяг інвестицій в основний капітал, освоєних підприємствами і організаціями міста за січень–березень 2011р. у порівняних цінах на 2,1% більше (з урахуванням ПДВ), ніж за відповідний період минулого року.

1 Відношення розраховано, виходячи із обсягів реалізованої промислової продукції у відпускних цінах підприємств у звітному та попередньому роках. 

Основне джерело капітальних вкладень – власні кошти підприємств та організацій – 70,3% загального обсягу. Частка державного та місцевого бюджетів становила 1,3%. Капітальні вкладання у житлове будівництво склали 1114 тис.грн., їх частка у загальному обсязі інвестицій в основний капітал становила 35,4%. 

Будівництво. У січні–березні 2011р. забудовниками міста введено в експлуатацію 4 житлові будівлі загальною площею 575 м2. Порівняно з відповідним періодом минулого року будівництво житла зменшилося на 37,4%.
Крім того, введено в дію 1 автомобільно-газонаповнювальну компресорну станцію потужністю 90 заправок на добу.
Транспорт. За січень–квітень 2011р. підприємствами транспорту перевезено 32,3 тис.т вантажів, що в 1,8 раза більше, ніж за січень–квітень 2010р. При цьому вантажооборот збільшився в 1,9 раза і становив 6,6 млн.ткм.
Пасажирським транспортом перевезено 1347,9 тис. пасажирів та виконано 6,4 млн.пас.км пасажирообороту, що становить відповідно 86,2% та 83,6% до січня–квітня 2010р. 

Роздрібна торгівля. На 1 січня 2011р. мережа роздрібної торгівлі та ресторанного господарства підприємств (юридичних осіб) по м.Ромни налічувала 53 магазини (на 3,9% більше, ніж на 1 січня 2010р.). На рівні минулорічної дати діяли 5 кіосків роздрібної торгівлі, 11 автозаправних станцій та 10 об'єктів ресторанного господарства. Торгова площа магазинів на початок 2011р. становила 6377 м2. В об'єктах ресторанного господарства нараховувалося 674 місця. 

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб), які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства по м.Ромни, за 2010 рік становив 217066,9 тис.грн., що в порівняних цінах на 6,4% менше обсягу 2009р. Роздрібний товарооборот торгової мережі підприємств у цьому обсязі становив 214771,5 тис.грн., роздрібний товарооборот мережі ресторанного господарства – 2295,4 тис.грн. 

Нефінансові послуги. Підприємствами, для яких надання послуг
є основним видом діяльності, за січень–березень 2011р. реалізовано послуг усім категоріям споживачів (підприємствам та населенню) на суму 10472,1 тис.грн., що у фактичних цінах на 1,0% менше, ніж за січень–березень 2010р. Із загального обсягу послуг 50,3% (5270,4 тис.грн.) становлять послуги реалізовані населенню. Заробітна плата. Упродовж квітня 2011р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилася на 20,8% і на 1 травня 2011р. становила 367,0 тис.грн., що у 2,1 раза більше показника на початок року. Вся сума боргу числиться за підприємствами-банкрутами. 

Субсидії населенню. Упродовж січня–квітня 2011р. 266 сім'ям на суму 25,4 тис.грн. призначені субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії. Порівняно з січнем–квітнем 2010р. кількість сімей, які отримали субсидії, збільшилась у 3,6 раза, а сума – у 2,8 раза. Крім того, протягом січня–квітня п.р. 7 сімей отримали субсидії готівкою на відшкодування витрат, пов’язаних з придбанням скрапленого газу та твердого палива на суму 3,4 тис.грн. 

За січень–квітень п.р. населенням міста сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 17410,6 тис.грн. (109,6% до суми нарахованих платежів). Заборгованість населення за житло та комунальні послуги (без заборгованості підприємствам-банкрутам) станом на 1 травня 2011р. становила 5249,7 тис.грн. 

Ринок праці. Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій1 у січні–березні 2011р. становила 11215 осіб. Порівняно з відповідним періодом минулого року вона зменшилась на 6,5%, або на 774 особи. Середньомісячна заробітна плата штатного працівника склала 1758 грн., що складає 89,6% середнього рівня по області. У січні–березні 2011р. на підприємства було прийнято 584 особи, тоді як звільнено 559 осіб (відповідно 5,2% та 5,0% від середньооблікової кількості штатних працівників). Коефіцієнт загального обороту робочої сили (відношення кількості прийнятих та вибулих до середньооблікової кількості штатних працівників) складав 10,2% проти 7,9% у відповідному періоді 2010р. 

Слід відмітити, що коефіцієнт прийому перевищував коефіцієнт вибуття на 0,2 в.п. За звітний період в середньому одним штатним працівником відпрацьовано 424 години, а це 89,8% до фонду робочого часу. У січні–березні 2011р. спостерігалось зменшення обсягів вимушеної неповної зайнятості порівняно з січнем–березнем 2010р. Кількість працівників, що перебували у відпустках без збереження заробітної плати (на період припинення виконання робіт), зменшилась на 52,8% та становила 59 осіб, або 0,5% кількості штатних працівників.

1 Дані наведено по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. Кількість працівників, які з економічних причин працювали неповний робочий день (тиждень), зменшилась в порівнянні з відповідним періодом 2010р. на 31,4% і становила 1199 осіб, або 10,7% кількості штатних працівників. Кількість незайнятих громадян, які перебували на обліку в державній службі зайнятості, за квітень збільшилась на 34 особи та на 1 травня 2011р. становила 717 осіб. Впродовж квітня 2011р. за допомогою у працевлаштуванні до цієї установи звернулося 160 незайнятих громадян. 

Офіційного статусу безробітних на 1 травня 2011р. набули 694 особи, або 96,8% незайнятих громадян. Кількість зареєстрованих безробітних порівняно з даними на 1 квітня 2011р. збільшилась на 3,7%. Кожний другий безробітний раніше займав місце робітника або посаду службовця, решта – не мали професійної підготовки. Рівень зареєстрованого безробіття по місту протягом квітня збільшився на 0,10 в.п. і на 1 травня 2011р. становив 2,63% населення працездатного віку. 

Середня тривалість зареєстрованого безробіття у січні–березні п.р. становила 5 місяців. Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених підприємствами, установами й організаціями до служби зайнятості,
на кінець квітня склала 24 вакансії. Із зазначеної кількості вільних робочих місць (вакансій) 79,2% передбачалося для робітників, 4,2% – для службовців, решта – для осіб, які не мають професії. Навантаження незайнятого населення на вільні робочі місця (вакансії) протягом квітня 2011р. знизилося з 34 до 30 осіб на одне вільне робоче місце. 

За категоріями робочих місць найбільше навантаження припадало на місця службовців. За сприяння державної служби зайнятості у квітні 2011р. було працевлаштовано 60 осіб, що на 20,0% менше, ніж у березні п.р. Серед працевлаштованих незайнятих осіб 41,7% становлять молоді люди у віці до 35 років, 60,0% – жінки. Рівень працевлаштування незайнятих громадян порівняно з березнем п.р. зменшився на 2,1 в.п. та становив 7,1%. Без вирішення питання працевлаштування з обліку державної служби зайнятості у квітні 2011р. було знято 66 осіб, що на 8,2% більше, ніж у березні п.р. Із Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття у квітні 2011р. на допомогу по безробіттю було витрачено 416,5 тис.грн. Середньооблікова кількість безробітних, які її отримували впродовж зазначеного місяця, становила 530 осіб, або 76,4% осіб, що мали статус безробітних. Середній розмір допомоги по безробіттю у квітні п.р. становив 786 грн., що дорівнює 81,9% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (960 грн.). 

Населення. На 1 квітня 2011р. по м.Ромни та населеним пунктам підпорядкованим міськраді, за оцінкою, проживало 44225 осіб. Упродовж січня–березня 2011р. чисельність наявного населення зменшилась на 157 осіб. Зменшення чисельності населення Роменської міськради відбулося за рахунок природного скорочення на 105 осіб, за рахунок міграційного – на 52 особи. За січень–березень 2011р. зареєстровано 103 народжених (на 13 немовлят більше, ніж за січень–березень 2010р.), 208 померлих (на 24 особи більше), 58 шлюбів (на 24 одиниці більше) та 13 розлучень1. 

За січень–березень 2011р. на територію Роменської міськради прибуло 44 особи, це на 41 особу менше, ніж за січень–березень 2010р., вибуло – 96 осіб (на 7 осіб більше, ніж за січень–березень 2010р.). Міграційне скорочення населення у січні–березні 2011р. складало 52 особи, його абсолютне значення на 48 осіб більше
січня–березня 2010р. 

Охорона навколишнього природного середовища. У 2010р. обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферу становили 1889,2 т, що на 2,5% менше ніж у 2009р. Від стаціонарних джерел забруднення в атмосферу надійшло 274,2 т шкідливих речовин, від пересувних джерел – 1615,0 т. Крім того, викиди діоксиду вуглицю становили 40,9 тис.т, що на 8,4% менше, ніж у 2009р.

ОПЛАТА НАСЕЛЕННЯМ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ У КВІТНІ 2011 РОКУ

За повідомленням Головного управління статистики у Сумській області,
упродовж січня-квітня 2011р. населенням області сплачено за житло та комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 

383,7 млн.грн., що на 82,8 млн.грн. (27,5%) більше, ніж за аналогічний період минулого року. Найвищий рівень оплати за житлово-комунальні послуги спостерігався у Лебединському, Краснопільському, Липоводолинському районах (124,1%–112,8%), найнижчий – у м.Шостка, Буринському районі та м.Суми (93,1%–96,2%). Заборгованість населення області за надані послуги зменшилась з початку року на 13,9 млн.грн. і на початок травня становила 185,0 млн.грн. Збільшення заборгованості відбулося в 2 районах області.
У загальній сумі заборгованості 48,9% складають борги за централізоване опалення та гаряче водопостачання, 22,0% – за газопостачання, 17,1% – за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.
На жителів м. Суми припадає більше половини заборгованості за житло та комунальні послуги. Значними також є борги жителів м.Шостка (16,2%) та м. Конотопа (6,9%). 

ОПЛАТА НАСЕЛЕННЯМ М. РОМНИ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ У КВІТНІ 2011 РОКУ

За повідомленням Головного управління статистики у Сумській області,
упродовж січня-квітня 2011р. населенням м. Ромни сплачено за житло та комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 17,4 млн.грн (109,6% до суми нарахованих платежів).
З початку року найкраще населення сплачувало послуги з газопостачання (117,9%), найгірше – по централізованому водопостачанню та водовідведенню (98,0%). 

Заборгованість населення за надані послуги зменшилась з початку року на 0,3 млн. грн. і на початок травня 2011 року становила 5,2 млн. грн. У загальній сумі заборгованості 37,7% складають борги за централізоване опалення та гаряче водопостачання, 25,5% – за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, 17,1% – за газопостачання.

Управління статистики у Роменському районі

© Інститут Трансформації Суспільства 2008-2020
При повному або частковому використаннi матерiалiв посилання на цей сайт є обов'язковим.
Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть матерiалiв покладається на їх авторів.
Наша адреса: Україна, 01034, Київ, а/с 297, тел./факс: (044) 235-98-28(27), e-mail: editor@osp.com.ua