www.romny.osp-ua.info

Повідомлення ініціативної групи про початок формування нового складу Громадської ради при Виконавчому комітеті Роменської міської ради та підготовку установчих зборів.
26.04.2013

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», ініціативна група з підготовки проведення установчих зборів Громадської ради розпочинає процедуру формування нового складу Громадської ради при Виконавчому комітеті Роменської міської ради.


Громадська рада при Виконавчому комітеті Роменської міської ради   (далі – Громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю виконавчого органу ради, налагодження ефективної взаємодії зазначеного органу з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

До складу Громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України (далі — інститути громадянського суспільства).

Склад Громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі Громадської ради та внесені інститутами громадянського суспільства.

Кількісний склад Громадської ради визначається установчими зборами.

Строк повноважень складу Громадської ради — два роки.

До складу Громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

Членство в Громадській раді є індивідуальним.

Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.
 
До заяви додаються:

- рішення керівника інституту громадянського суспільства (виписка з протоколу), якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності);
 
- біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства;
 
- копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства ( рішення, свідоцтво);
 
- інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років (обсяг – до 2 сторінок аркушу формату А4).


 Рекомендовані ініціативною групою зразки вказаних документів додаються
 
За 10 календарних днів до проведення установчих зборів приймання заяв для участі у них припиняється.
На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів, кандидатур до нового складу Громадської ради та у разі потреби уточнює місце проведення установчих зборів, про що Виконавчий комітет Роменської міської ради повідомляє на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.
 
Під час проведення установчих зборів з числа їх учасників обирається голова зборів, секретар, лічильна комісія, заслуховується інформація про результати діяльності Громадської ради, що діяла при Виконавчому комітеті Роменської міської ради до проведення установчих зборів.
 
Протокол установчих зборів, відомості про склад Громадської ради  Виконавчий комітет Роменської міської ради оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.
 
Виконавчий комітет Роменської міської ради затверджує склад Громадської ради на підставі протоколу установчих зборів.
  
Установчі збори для формування нового складу Громадської ради при Виконавчому комітеті Роменської міської ради планується провести 12 червня 2013 року о 14 годині в залі засідань міської ради ( м. Ромни, бульв. Шевченка, 2).
 
Приймання заяв для участі в установчих зборах  здійснюється з 14 травня 2013 року по 02 червня 2013 року.
Прийом документів з 10.00 до 12.00 щодня, вихідні – субота, неділя.

Заяви та копії документів до ініціативної групи надсилати поштою або надавати нарочним на ім’я уповноваженої особи від ініціативної групи – Козаченко Наталія Павлівна – голова Роменської  міської профспілки  підприємців (42000, м. Ромни, бульв. Шевченка, 65; контактний телефон: (05448) 2 -16 -86; моб. 0976841257).

Голова ініціативної групи - Оксюта Микола Борисович контактний телефон: моб. 0978803400.
 
Склад ініціативної групи з підготовки установчих зборів із формування нового складу Громадської ради при Виконавчому комітеті Роменської міської ради (затверджений рішенням Громадської ради, Протокол №2 від 11 квітня 2013 року):
  1. Зубан Яків Іванович - громадська організація «Роменський комітет захисту прав людини»;
  2. Козаченко Наталія Павлівна - Роменська міська профспілка підприємців – секретар ініціативної групи;
  3. Книга Володимир Юрійович - Роменська міська громадська організація «Сузір’я»;
  4. Кревсун Олена Олександрівна – начальник відділу з питань внутрішньої політики Виконавчого комітету Роменської міської ради
  5. Оксюта Микола Борисович - Роменська міська громадська організація «Ділова Агенція Розвитку» - голова ініціативної групи;
  6. Тетірко Ігор Володимирович - Роменська міська організація Всеукраїнського об’єднання демократичних сил «Злагода»;
  7. Хоменко Іван Сергійович - Роменське міське громадське об’єднання споживачів «Довіра»

Відповідальною особою за проведення установчих зборів з формування нового складу громадської ради при Виконавчому комітеті Роменської міської ради є начальник відділу з питань внутрішньої політики Виконавчого комітету Роменської міської ради Кревсун Олена Олександрівна (контактний телефон: (05448) 5-12-07).
 
 
 
Голова ініціативної групи 
М.Б. Оксюта


 

 

© Інститут Трансформації Суспільства 2008-2020
При повному або частковому використаннi матерiалiв посилання на цей сайт є обов'язковим.
Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть матерiалiв покладається на їх авторів.
Наша адреса: Україна, 01034, Київ, а/с 297, тел./факс: (044) 235-98-28(27), e-mail: editor@osp.com.ua