www.romny.osp-ua.info

Інформація Роменської міської ради Сумської області про проведення конкурсу з відбору виконавця земельних торгів з продажу права оренди на земельну ділянку
16.10.2013

 

1.  Мета проведення робіт: проведення земельних торгів.
 
2.  Дані про земельну ділянку:

 Земельна ділянка для будівництва та обслуговування закладів побутового обслуговування (автомийка), площа – 0,0600 га, місце розташування: м. Ромни, Сумська область, вул. Горького, 90-А.
 
3. Умови конкурсу: Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання земельних торгів» із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу.
 
У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.
 
Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт.
 
Прийняття заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.
 
Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.
 
У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів умовам конкурсу або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається, про що його письмово повідомляє голова комісії із зазначенням підстав відмови.
 
4. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:
 
- заява про участь у конкурсі з відбору виконавця послуг з виконання земельних торгів за формою згідно з додатком 1 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.09.2012 № 579, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 року за № 1655/21967 (далі – Порядок);
 
- копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента - фізичної особи - підприємця);
 
- згода на обробку персональних даних (додаток 2 Порядку) (для претендента - фізичної особи - підприємця);
 
 - копії установчого документу претендента та довідки про присвоєння йому    ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

- копії ліцензій;
 
- копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів (для претендента на проведення земельних торгів) (за наявності);
 
- інформація про продані лоти: кількість, стартова ціна, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною.
 
 
5. Строк подання конкурсної документації: до 20.11.2013.
 
6. Поштова адреса, за якою подаються документи: 42000, Сумська область, м. Ромни, б-р. Шевченка, 2, кабінет 2. 

7. Інформація про проведення конкурсу:
конкурс відбудеться 28.11.2013 об 11.00, в приміщенні Роменської міської ради за адресою: Сумська область, м. Ромни, б-р. Шевченка,2.

 

8. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони:
42000, Сумська область, м. Ромни, б-р. Шевченка,2.
 
Телефон для довідок: (05448) 2-35-58 Переваруха Людмила Володимирівна
 
 
Управління економічного розвитку міської ради

 

© Інститут Трансформації Суспільства 2008-2018
При повному або частковому використаннi матерiалiв посилання на цей сайт є обов'язковим.
Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть матерiалiв покладається на їх авторів.
Наша адреса: Україна, 01034, Київ, а/с 297, тел./факс: (044) 235-98-28(27), e-mail: editor@osp.com.ua