Головна Міські новини Міська довідка Фотогалерея Форум Сьогодні Пн, 10 серпняУкраїнські міста в Інтернеті
Інститут трансформації суспільства
Портал Олега Соскіна - аналітика, статті, коментарі, новини в Україні та за кордоном
OSP-ua.info - События, комментарии, аналитика

Шановні гості нашої сторінки!

Радий нагоді висловити Вам своє щире захоплення нашим чарівним містом, одним із міст-старійшин України, що здавна зажило слави економічного й культурного центру регіону. А в XVIII-XIX століттях - ще й торгової столиці України, - тут, у Ромнах, вирував славетний Іллінський ярмарок, який у свій час поступався тільки Нижегородсткому. Тут любив ярмаркувати Великий Кобзар. Саме в Ромні всесвітньовідомим скульптором і кінорежисером нашим земляком І.П.Кавалерідзе збудований перший у світі монументальний пам’ятник Тарасу Шевченку…

З повагою міський голова
Салатун Сергій Андрійович
РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ
 
від             №
м. Ромни
 
Про   утворення місцевої галузевої
ради підприємців з питань торгівлі
та  побутового  обслуговування
           
На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 02.07.2009 р. № 362 «Про утворення місцевих галузевих рад підприємців в області», з метою залучення суб’єктів підприємницької діяльності до участі у формуванні регіональної політики у сфері підприємництва, запровадження прозорого механізму їх участі в підготовці проектів рішень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, реалізації державної регуляторної політики, на підставі протоколу організаційних зборів підприємців:

1. 
Затвердити місцеву галузеву раду підприємців з питань торгівлі та побутового
обслуговування у складі згідно з Додатком 1

2.  Затвердити Положення про галузеву раду підприємців згідно Додатку 2.

3. Координатором співпраці з місцевою галузевою радою підприємців призначити заступника міського голови Левицького О.В.
            
4. Відповідальною особою за організацію роботи місцевої  галузевої ради підприємців призначити начальника управління економіки Галунко З.І.
            
5. Приміщенням для проведення засідань місцевої галузевої ради визначити  зал засідань виконкому.
            
6.  Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Левицького О.В.
 
Міський голова
П.І.Помаран
 
 
                                                                                     
Додаток №1 
до розпорядження міського голови
від   14.09.09      №176
 
СКЛАД
місцевої галузевої ради підприємців
з питань торгівлі та побутового обслуговування
 
Коробка Олександр Миколайович
приватний підприємець,
голова ради
Перезва Андрій Володимирович
приватний підприємець,
заступник голови ради
Журенко Яна Анатоліївна
приватний підприємець,
секретар ради
Бондар Тетяна Іванівна
приватний підприємець
 
Жмінько Михайло Віталійович
приватний підприємець 
 
Золотарь Микола Олексійович
приватний підприємець 
 
Манаєнкова Лариса Володимирівна
директор ТОВ «Фото»
 
Марченко Роман Володимирович
приватний підприємець
 
Міненко Олена Марківна
приватний підприємець
 
Оксюта Микола Борисович
приватний підприємець
 
Патока Наталія Петрівна
приватний підприємець
 
Проценко Віктор Миколайович
приватний підприємець
 
Стетюха Тетяна Петрівна
приватний підприємець
 
Судьїн Михайло Леонідович
приватний підприємець
 
Хорошаєва Наталія Михайлівна
приватний підприємець 
 
Яременко Владислав Іванович
приватний підприємець 
 
 
       Заступник міського голови,
       керуюча справами виконкому                                                 А.В.Окіпна
 
                                                               
                                                                                   
       Додаток №2
      до розпорядження міського голови
      від  14.09.09  №176
 
ПОЛОЖЕННЯ
про місцеву галузеву раду підприємців
 
 
1. Місцева галузева рада підприємців є постійно діючим консультативно-дорадчим  органом при виконавчому комітеті міської ради (далі - галузева рада).
     
2. Галузева рада у своїй діяльності керується Конституцією і Законами України, Указами Президента України та Постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і Законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.
     
3. Основними завданнями галузевої ради є:
     1) сприяння у формуванні дієвого механізму взаємодії органів місцевого самоврядування   і   суб'єктів   господарювання   на   засадах партнерства, відкритості та прозорості, а також у реалізації державної регуляторної політики в відповідній сфері підприємництва;
     2) підготовка в установленому   порядку   пропозицій   щодо перегляду нормативно-правових актів у відповідних сферах підприємництва; 
     3) участь у підготовці до розгляду питань щодо створення сприятливого середовища для розвитку підприємництва  та реалізації державної регуляторної політики;
     4) розгляд проектів щодо комплексних та цільових регіональних програм розвитку підприємництва   та   проведення   аналізу   їх виконання;
     5) підготовка та подання відповідним органам місцевого самоврядування пропозицій щодо:
     формування та реалізації державної економічної, податкової та митної політики, спрямованої на забезпечення захисту інтересів суб'єктів господарювання;
     створення правових, економічних та організаційних умов для забезпечення подальшого розвитку підприємництва в місті;
     розв'язання спірних   питань,   що    виникають    у    сфері підприємництва;
     упорядкування роботи з проведення органами державного нагляду (контролю) перевірок суб'єктів господарювання;
     6) установлення громадського контролю за дотриманням   органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування при розробленні проектів нормативно-правових актів процедур, передбачених Законами України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності";
     7) забезпечення    розвитку    підприємницької    ініціативи, популяризація   ефективної   суспільно-корисної    підприємницької  діяльності, відродження найкращих традицій та етичних принципів вітчизняного підприємництва.
     
4. Галузева рада має право:
     1) утворювати в разі потреби тимчасові експертні та робочі групи, залучати в установленому порядку до участі в їх роботі представників органів виконавчої влади та   органів   місцевого самоврядування, наукових установ (за погодженням з їх керівниками) та громадських організацій, а також незалежних експертів;
     2) одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію та матеріали, що необхідні для виконання покладених на неї завдань;
     3) заслуховувати на своїх засіданнях інформацію представників    органів    місцевого самоврядування, керівників  підприємств, установ та організацій з питань, що належать до її компетенції;
     4) подавати органам місцевого самоврядування пропозиції з питань, що належать до її компетенції;
     5) брати участь в   установленому   порядку   через   своїх представників,   визначених відповідною колегією, у проведенні щорічної оцінки та атестації посадових осіб органів місцевого самоврядування,   діяльність яких пов'язана з регулюванням підприємницької діяльності;
     6) делегувати в установленому порядку своїх представників до складу конкурсних комісій для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад органів місцевого самоврядування, повноваження яких пов'язані з регулюванням підприємницької діяльності.
     Місцева галузева   рада   підприємців   делегує також своїх представників до складу регіональної галузевої ради підприємців.
     
5. Галузева   рада   провадить   свою діяльність на основі взаємодії та партнерства з  органами місцевого    самоврядування,    підприємствами,    установами   та організаціями, а також об'єднаннями підприємців.
     
6. Склад галузевої ради формується з числа представників суб'єктів господарювання, об'єднань підприємців відповідної галузі та у разі необхідності інших галузевих рад.
     Персональний склад галузевої ради затверджується розпорядженням міського голови згідно    з    поданими    заявками    протягом 30 календарних днів з дати їх подання.
     
7. Галузева рада обирає з числа своїх членів  голову,   його заступника, а також секретаря.
     
8. Члени галузевої Ради   виконують   свої   обов'язки   на громадських засадах.
     
9. Основною формою роботи галузевої ради є засідання, що проводяться не рідше одного разу на місяць.
     
10. Оголошення про день і час проведення засідання галузевої ради розміщується у місцевих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті виконавчого комітету не пізніше ніж за п'ять календарних днів до дати проведення засідання.
     
11. Для вирішення спільних питань утворюється колегія з числа представників місцевих  галузевих рад.
     Засідання колегії галузевих рад проводяться щокварталу.
     Позачергове засідання колегії галузевих рад проводиться за ініціативою одного з голів галузевої ради або керівника органу виконавчої влади.
     На засіданнях   таких   колегій головують почергово голови галузевих рад.
     
12. Галузева рада та колегія галузевих   рад   на   своїх засіданнях приймають рішення, що оформлюються протоколом, який підписується головою та секретарем засідання.
     
13. Рішення галузевої ради   та   колегії   галузевих   рад вважається   прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні їх членів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос особи, яка головує на засіданні.
     
14. Галузева рада систематично інформує громадськість через засоби масової інформації про свою діяльність.
     
15. Рішення галузевої ради мають рекомендаційний характер.
     
16. Галузева рада має бланк із своїм найменуванням.
     
17. Організаційно-інформаційне забезпечення роботи галузевої ради     здійснюється     представництвом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва в Сумській області .
 
 
Заступник міського голови,
керуюча справами виконкому
А.В.Окіпна
 

Українські міста в Iнтернеті

Курсы валют
Курсы валют
Курсы валют
МЕТА - Украин? Рейтин?сайтов
TyTa